flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

 ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк  документів, 
які надаються запитувачам інформації
1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від               13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що               надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Ананьївським районним судом Одеської
       області (далі судом).
 
2.        Працівники, які готують інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою канцелярію              суду їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
 
3.       Канцелярія суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, виписує рахунок для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
 
4.       Канцелярія суду здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів.
 
 
5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
 
6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
 
 
7.       Після отримання коштів на рахунок суду не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ, що готує інформацію надає копії документів.
8.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
 
         10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.         Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок суду.
 
Додаток 1
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
 
 

 Додаток 2
 

 

РАХУНОК №_______
від ____           ________________   20 ____ року
з/п
Найменування
Вартість виготовлення 1 сторінки
(без ПДВ), грн.
Кількість сторінок од.
Ціна
(без ПДВ), грн.
1.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 
 
Всього до сплати: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                              (сума прописом)