flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зразки заяв

 ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

 

                                                                                  До Ананьївського районного суду

                                                                                  Одеської області

ПОЗИВАЧ:____________________

_______________________________

______________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

який мешкає за адресою:

вул. _________________________

місто ________________________

область ______________________

поштовий індекс ______________

 

ВІДПОВІДАЧІ:

 вул. _________________________

місто ________________________

область ______________________

поштовий індекс ______________

 

Дільнична виборча комісія №

_____________________________

Територіального виборчого округу № ______

Адреса:_______________________

_____________________________

 

Адміністративна позовна заява

про включення до списку виборців

 

З «____» ___________ року я постійно проживаю за адресою :

___________________________________________________________________________,

є громадянином України та на день голосування на виборах Президента України мені виповнилось вісімнадцять років. Отже, я маю бути включений(а) до списку виборців для голосування на виборах ПрезидентаУкраїни на дільничній виборчій комісії №____ територіального виборчого округу №_____.

Проте, коли я звернувся(лась) до дільничної виборчої комісії №___, з’ясувалося, що у списках виборців, відомості про мене відсутні, що стало причиною звернення до суду з позовом про вирішення зазначеного питання.

Відповідно до ч.3 ст.173 КАС України позовна заява щодо уточнення списків виборців подається без сплати судового збору.

Враховуючи викладене, та керуючись ст. 173 КАС України, та ч. 3 ст. 32 ЗУ «Про вибори Президента України», -

Прошу:

Включити мене до списку виборців дільничної виборчої комісії № ___ територіального виборчого округу №____ для голосування на виборах Президента України .

Додаток:

1. Копія паспорта громадянина України на _______ аркушах (або інший документ що підтверджує особу,визначений ЗУ «Про вибори Президента України»).

 

"_____"_____________2014 року                           Підпис                          Прізвище, ініціали

 


 

 

  До _______________ районного
суду ____________________
ПОЗИВАЧ:____________________
(п.і.п.б.,
____________________________
місце фактичного проживання) 
(тимчасово не прописаний)
ВІДПОВІДАЧ: _________________
(назва, юридична адреса)

Позовна заява
про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення

           Вироком _____ суду від "__" _____ 19_ р. я був засуджений за ч. ___ ст.___ Кримінального кодексу України до_______ (міра покарання). Ухвалою судової колегії з кримінальних справ від "__" ______ 199_ р. цей вирок було скасовано і мене виправдано за відсутністю у моїх діях складу злочину. Внаслідок незаконного засудження моя житлова площа: ____ - кімнатна квартира № _ в будинку № __ по вул. ______ у м._______, яка була мені надана за рішенням ____ (найменування органу, номер та дата винесення рішення) була надана іншим особам. 
            При зверненні до _______ із заявою про (найменування відповідача) повернення мені житлового приміщення, яке я займав раніше, мені в цьому було відмовлено _______ (вказати причини відмови) (запропоновано інше приміщення, на яке я не погоджуюся). 
          У відповідності зі ст. 46 Житлового кодексу України, ст.ст. 1, 2, 9 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,  

ПРОШУ: 

            Зобов'язати _______найменування відповідача) надати мені рівноцінне житлове приміщення. (Якщо житлове приміщення не зайняте, не приватизоване, можна ставити питання про зобов'язання повернути житлове приміщення -квартиру №__ в будинку №____ по вул.________ у м. _____).

Додаток: 

1. Копія ухвали судової колегії. 
2. Письмова відповідь про відмову повернення житлового приміщення. 
3. Документи, що посвідчують право на користування житловим приміщенням до засудження (ордер, копія особового рахунку, довідка житлового органу тощо). 
4. Копія позовної заяви. 

                          Дата                                                                    Підпис

 


 

 

 

До _____________ районного
суду __________________
Позивач:_______________________
(п.і.п.б., адреса)
Відповідач:______________________
(п.і.п.б., адреса)

Позовна заява
про стягнення аліментів  

              Я перебувала з відповідачем у шлюбі, від якого маємо дитину (дітей) ______ (ім'я, дата народження). 
              Відповідач ухиляється від утримання дитини (дітей), матеріальної допомоги добровільно не надає.  

              Відповідно до ст. 181 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України",  

ПРОШУ:  

             Стягувати з _________ (п.і.п.б. відповідача) ___________ (дата народження) уродженця ________ назва населеного пункту) аліменти на мою користь на утримання дитини (дітей) __________ (ім'я) ________ (дата) народження в розмірі _____ частки заробітної плати щомісячно, починаючи з дня подання заяви і до повноліття дитини (першої дитини), а потім у _____ частині зарплати до повноліття ________ (ім'я дитини). 

Додатки:  

1. Копія свідоцтва про шлюб (про розірвання шлюбу). 
2. Копія свідоцтв(а) про народження дітей (дитини). 
3. Довідка з житлово-експлуатаційних органів про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника. 
4. Довідка (при можливості) з місця роботи відповідача про розмір його заробітку. 
5. Копія заяви для направлення відповідачу. 
6. Квитанція про сплату судового збору (відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України судові витрати не сплачувались).

                                      Дата                                                           Підпис


 

 

 

 До ________________ райнного суду 
Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:______________,
Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:_______________

Позовна заява
про стягнення аліментів на утримання матері (батька)

              Мені ____ років, я не працюю, пенсію за віком (інвалідністю) отримую в сумі ___ грн., інших джерел доходів не маю, тому моє матеріальне становище є вкрай нужденним. Мій (моя, мої) ________ (прізвище, їм 'я, по батькові рік народження сина (дочки, дітей) матеріальну допомогу мені добровільно не надає (ють). 
             Відповідач(і) працює(ють) ________ (вказати місце роботи і заробіток відповідача(чів), склад сім'і, кількість утримуваних за наявності таких даних у позивача) і мають можливість надавати мені матеріальну допомогу. 
             Відповідно до статей 202 і 203 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,  

ПРОШУ: 

            Щомісячно утримувати з відповідача(чів) ________ (прізвище, ім 'я та по батькові) кошти на моє утримання у розмірі _____ грн., починаючи з ________ (число, місяць, рік) до зміни матеріального та сімейного стану сторін.  

Додаток: 

Довідка про заробітну плату відповідача(чів). 
Довідка про стан сім'ї відповідача(чів). 
Довідка про пенсію позивача. 
Копія(ї) позовної заяви (за кількістю відповідачів і третіх осіб). Копія свідоцтва про народження дитини (дітей) або інші документи на підтвердження батьківства позивача щодо відповідача(ів). 
Квитанція про сплату судового збору. (Судові витрати, відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України, не сплачувались). 

                        Дата                                                                                Підпис


 

 

До ________________ райнного суду 
Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:______________,
Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:____________

Позовна заява
про розірвання шлюбу  

                  _______ (число, місяць, рік) я зареєстрував(ла) шлюб з відповідачем ________п.і.п..б.) і проживав(ла) з ним (нею) разом до _______ (місяць, рік). Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) _________ (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей). Спільне життя з відповідачем не склалося ________ (вказати причини). 
                  Шлюбні відносини між нами припинені з ______ (місяць, рік). Спільне господарство не ведеться. 
             Подальше спільне проживання та збереження шлюбу неможливі. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто угоди про утримання дитини (дітей). 
                  Згідно зі ст. 110 Сімейного Кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,  

ПРОШУ: 

            Розірвати шлюб між мною та відповідачем ________ (п.і.п.б.) зареєстрований _____ в____ (число, місяць, рік) (найменування) РАЦСу. Актовий запис № __.
 

Додаток:  

1. Свідоцтво про шлюб. 
2. Копія свідоцтва (свідоцтв) про народження дитини (дітей). 
3. Довідки про заробітну плату позивача та відповідача. 
4. Квитанція про сплату державного мита.
5. Копія позовної заяви. 

                                           Дата                                                                         Підпис


 

 

 До ________________ райнного суду 
Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:______________,
Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:_______________

Позовна заява
про розірвання шлюбу і поділ майна  

            Я зареєстрував(ла) з відповідачем шлюб "__"________19_р. Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) ________ (п.і.п.б, число, місяць та рік народження дитини (дітей). Спільне життя з відповідачем у нас не склалося ________ (вказати причини). Шлюбні відносини між нами припинилися з _______ (місяць, рік) спільне господарство не ведеться. Примирення між мною та відповідачем неможливе.
З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає _______ (вказати з ким із подружжя буде проживати дитина, або .хто з дітей: чи будуть виплачуватися кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду). 
Угоди про добровільний поділ майна, що є спільною власністю подружжя, між нами не досягнуто. За час проживання у шлюбі нами набуто таке майно (в тому числі грошові суми) ________ (найменування, вартість і час набуття кожного предмета, місце його знаходження). Його загальна вартість становить __________ грн. 
                Відповідно до ст. 110 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,  

ПРОШУ: 

             Розірвати шлюб між мною та ______ (п.і.п.б. відповідача) зареєстрований "__" ______19__р. в _____(найменування ЗАГСу) _______ міста (області), актовий запис №___. 
Поділити майно, що є нашою спільною власністю, виділивши мені______ (найменування речей та їх вартість) .
            Відповідачеві виділити ___ (найменування, вартість кожної речі) на загальну суму _______грн . 
            Стягнути з відповідача ___ грн. для відшкодування моїх витрат на сплату державного мита в частині вимог про поділ майна.  

Додаток: 

1. Свідоцтво про шлюб.
2. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей). 
3. Документи про заробіток та інші доходи позивача та відповідача. 
4. Квитанція про сплату державного мита. 
5. Копія позовної заяви. 
6. Опис спільного майна.

                        Дата                                                                             Підпис


 

 

До ________________ райнного суду 
Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:______________,
в інтересах неповнолітньої: 
Особа3 (П.І.Б.), 1991 р.н. 
Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:_______________
Третя особа: Орнган опіки та піклування в особі
____________________________,
який знаходиться за адресою:___

Позовна заява
про позбавлення батьківських прав 
 

"___" серпня 1990 року був зареєстрований мій шлюб з відповідачем по справі Ооба2.
"___" листопада 1991 року у нас народилася донька Особа3 про що в книзі реєстрації актів про народження зроблено запис №_________ та видано свідоцтво серія ______ №_________.
"___" грудня 1992 року між мною та відповідачем був розірваний шлюб, що підтверджується повторним свідоцтвом про розірвання шлюбу від "___" грудня 2007 року серія____№____.
З моменту розлучення і по цей час її батько Особи3, Особа2, бачив доньку лише одного разу.
Крім стягнених аліментів, які відповідач платив невчасно і не в повному обсязі (підтверджується довідками: _______ міського відділу державної виконавчої служби: №______ від 24.06.1999р., №________ від 29.01.2002 р., ____________ міського суду №_________ від 17.11.1998 р.), ніякої іншої матеріальної допомоги на утримання дитини Особа2 не надавав і не надає по цей час, не піклується про її фізичний і духовний розвиток, не спілкується з дитиною взагалі, тобто не дбає про її нормальне самоусвідомлення, не сприяє засвоєнню загальновизнаних норм моралі, не надає доступу до культурних та інших духовних цінностей, так як це встановлено ч.1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства». Донька від не отримує від батька жодного подарунку на день народження, жодної іграшки. Все наведене буде підтверджене у судовому засіданні показаннями свідків.
Відповідач про справі ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дитини, навіть не цікавився життям, не відвідував і не відвідує її вдома, в дитячому дошкільному закладі, у гімназії №____, що підтверджується відповідними письмовими доказами та поясненнями свідків .
Згідно з п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 30.03.2007 року «Про застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» факт ухилення від виховання може бути підтверджено наведеними доказами.
Все вищезазначене свідчить виключно про одне: відповідач Особа2 самоусунувся від виконання батьківсьикх обов'язків.


На підставі викладеного та керуючись ч.1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 164-166 Сімейного кодексу України, ст.ст. 3, 88, 118, 122 ЦПК України, -

ПРОШУ: 

1. Постановити рішення про позбавлення Особи2 батьківських прав відносно Особа3, яка народилася "___" листопада 1991 року.
2. Зобов’язати орган опіки та піклування, в особі ________________________ надати висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав відповідача Особа2.

Примітки: Список свідків, що підлягають допиту у судовому засіданні, буде наданий при попередньому слуханні справи.

Додатки: 

1) квитанція про сплату держмита;
2) квитанція про сплату витрат на ІТЗ;
копії:
3) свідоцтво про народження дитини;
4) свідоцтво про розірвання шлюбу;
5) довідка про склад сім’ї;
6) довідка ______ міського суду від 17.11.1998 р.;
7) лист державної виконавчої служби ____________ _міського управління юстиції від 23.04.1999 р.;
8) пропозиція державної виконавчої служби ________міського управління юстиції від 22.06.1999 р.;
9) лист державної виконавчої служби _____________міського управління юстиції від 24.06.1999 р.;
10) довідка державної виконавчої служби __________міського управління юстиції від 19.07.2001 р.;
11) довідка державної виконавчої служби __________міського управління юстиції від 29.01.2002 р.;
12) виконавчий лист від 25.12.1991 р.;
13) акт обстеження від 23.жовтня 2008 р.;
14) довідка гімназії №___;
15) характеристика з гімназії №______;
16) пояснення свідків на 5 арк.
17) позовної заяви у 2-х екземплярах.


"____"___________20__р. Позивач: ____________________

 

 

 

До_______________ районного
(міського) суду ___________
ЗАЯВНИК____________________
(п.і.п.б., адреса) 
ЗАЦІКАВЛЕНА ОСОБА: 
Районний (міський) відділ 
охорони здоров'я
__________________________
(адреса)

Заява
про визнання громадянина недієздатним

_____ (п.і.п.б. особи, стосовно якої ставиться питання про визнання недієздатним) який (яка) проживає разом зі мною і доводиться мені _____ (родинне відношення до заявника) з ________ 19__ р. є інвалідом _______ групи в зв'язку з ____ захворюванням. (вказати характер) Через хвороби він (вона) не може розуміти значення своїх дій, керувати ними і потребує опіки ______ (викласти обставини, що свідчать про розумовий розлад, внаслідок якого особа не може розуміти значенні своїх дій і керувати ними). 
Відповідно до ст. 39 Цивільного кодексу України та статей 236 - 238 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати недієздатним _____ (п.і.п.б. особи, стосовно якої ставиться питання про визнання недієздатним, рік і місце її народження). 
2.Витребувати витяг з історії хвороби і довідку ЛТЕК. 
3. Призначити судово-психіатричну експертизу.

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження. 
2. Довідка про пеясію. 
3. Квитанція про сплату державного мита. 
4. Копія заяви.

                                                                Дата                                       Підпис


 

 

До _________________ районного
суду ______________________
ЗАЯВНИК ______________________
(п.і.п.б., адреса) 
ЗАЦІКАВЛЕНА(І) ОСОБА(И)_______
_____________________________
(найменування, адреса) 
 

Заява
про встановлення факту родинних відносин

        Я та ______ є (прізвище, ім 'я та по батькові) родичами _____. (вказати ступінь родинності). Однак документи, що підтверджують нашу родинність, не збереглися (збереглися, але в них допущені помилки) з причи ________. Зараз виникла необхідність _______ (вказати причини встановлення ______ родинності: для отримання свідоцтва про право на спадщину; для _____ оформлення права на пенсію, в разі втрати годувальника). З метою поновлення актового запису про народження (свідоцтва про шлюб) я звертався в органи РАЦС, але мені було відмовлено в задоволенні прохання з тих підстав, що ______ (підстави відмови). Наші родинні, відносини підтверджуються _______ (навести докази, що підтверджують наявність родинних відносин, зокрема, документи, акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про родинність). 
            Згідно зі ст. 256 - 258 ЦПК України,  

 

ПРОШУ:

1. Встановити, що я _______ (п.і.п.б.) є сином (дочкою, дружиною, чоловіком, племінником(цею) і т. і н.). 
2. Викликати свідків ______ (п.і.п.б., адреса). 
 

Додаток:

1. Докази, що підтверджують наявність даного юридичного факту (документи, акти, листи ділового чи приватного характеру, які вміщують відомості про родинні відносини). 
2. Довідка органів РАЦС про неможливість поновлення свідоцтва Про народження або про шлюб заявника чи осіб, стосовно яких подана заява. 
3. Квитанція про сплату державного мита. 
4. Копії заяви (за кількістю зацікавлених осіб). 

                    Дата                                                       Підпис


 

 

До ______________ районного
(міського) суду ___________
ЗАЯВНИК ___________________
(п.і.п.б., адреса) 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ_________
(п.і.п.б., адреса)

Заява
про встановлення факту прийняття спадщини
 

          "__" _____ 19__ р. помер ______ (вказати п.і.п.б. спадкодавця та його родинні відносини з заявником). Після його смерті відкрилася спадщина, яка складається з ______ (перелік майна померлого). Це майно (якщо частина - вказати, яка саме) перейшло в моє володіння і я фактично прийняв спадщину. Це підтверджується ______. Однак у встановлений законом строк я не звернувся до нотаріального органу за отриманням свідоцтва про право на спадщину. Зараз мені необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину. Нотаріальна контора видати мені свідоцтво відмовилася у зв'язку з тим, що для цього необхідно встановити юридичний факт прийняття спадщини. 

            Згідно зі ст. 273 Цивільного процесуального кодексу України. 

ПРОШУ:

            Встановити факт прийняття мною, спадщини, яка відкрилася після смерті _____ (п.і.п.б. спадкодавця). 

Додаток:

1. Докази, що підтверджують факт відкриття спадщини (копія свідоцтва про смерть) і наявність майна у спадкодавця. 
2. Докази, що підтверджують факт прийняття спадщини, зокрема, довідки житлових органів, сільради проте, що спадкоємець проживає в тому ж населеному пункті, де проживав спадкодавець, довідки або квитанції про ремонт будови, оплата спадкоємцем податків та інші документи. 
3. Довідка нотаріальних органів про відмову у видані свідоцтва про право на спадщину. 
4. Копії заяви. 

                         Дата                                                                      Підпис


 

 

До ______________ районного
(міського) суду ___________
ЗАЯВНИК ___________________
(п.і.п.б., адреса) 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ _________
(п.і.п.б., адреса)

Заява
про встановлення факту визнання батьківства

 

            З _____ 19__ р. я проживала разом з _____ (п.і.п.б.) В ________ 19__р. він помер. "__"______ 19__р. я народила сина (дочку). Факт визнання батьківства ______ (п.і.п.б. померлого) стосовно моєї дитини підтверджується __________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства заявницею з можливим батьком до народження дитини, інші докази, що з достовірністю підтверджують визнання померлим батьківства відносно дитини заявниці). 
        Встановлення факту батьківства необхідно мені для ______ (вказати, в зв'язку з чим виникла необхідність встановлення юридичного факту). 
           Заінтересовані особи заперечень по суті моєї заяви не мають. 
           Згідно з ст.ст. _____ КпШС України і ст. 256 ЦПК України

ПРОШУ: 

          Встановити факт визнання батьківства ______ (п.і.п.б. померлого, рік і місце народження) стосовно мого сина (моєї дочки) ____ (прізвище, ім 'я по батькові дитини, час і місце народження).  

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження дитини. 
2. Копія свідоцтва про смерть ойоби, визнання батьківства якою встановлюється. 
3. Письмові докази, що підтверджують батьківство, якщо вони є. 
4. Квитанція про сплату державного мита 

                    Дата                                                                           Підпис


 

 

До ________________ райнного суду 
Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:______________,
в інтересах неповнолітньої: 
Особа3 (П.І.Б.), 1991 р.н. 
Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:_______________
Треті особи: Орнган опіки та піклування в особі
____________________________,
який знаходиться за адресою:___

Відділ РАЦС _______управління 
юстиції м. ____________________
який знаходиться за адресою:___

Позовна заява
про встановлення батьківства та стягнення аліментів  

         З відповідачем ______ (прізвище, ім'я та по-батькові) я вела сімейне життя без укладання шлюбу з ________ до ______ (місяць, рік) (число, місяць, рік). 
          Я народила сина (дочку) _______ (вказати прізвище, їм. 'я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).
          Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати в органи ЗАГСу заяву про реєстрацію батьківства і не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини. 
         Батьківство відповідача стосовно сина (дочки) _______ підтверджується наступними доказами: ________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують батьківство відповідача). 
        Відповідно до статей 128 і 181 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,  

ПРОШУ: 

          Встановити, що _______ (вказати прізвище, ім'я та по батькові відповідача, рік та місце його народження, національність, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) є батьком _______ (прізвище, ім 'я та по батькові дитини, число, місяць та рік її народження). 
          Стягнути з відповідача ______ (прізвище, ім 'я та по батькові, рік і місце його народження) на мою користь аліменти на утримання сина (дочки) _______ (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народження дитини) в розмірі _______ частини всіх видів заробітку, починаючи з _______ (дата подання заяви) до його (її) повноліття. 
          Прошу викликати свідків: ________ (прізвище, ім 'я, по батькові та адреса).

Додаток:  

Копія свідоцтва про народження дитини. 
Довідка житлових органів про те, що дитина є на утриманні позивачки. 
Довідка про заробіток відповідача і наявність утримань за виконавчими документами. 
Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства, якщо вони є. 
Копія позовної заяви. 
Квитанція про сплату державного мита. (Судові витрати відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України не сплачувались). 


                  Дата                                                                           Підпис


 

 

До _____________________ районного
суду _______________________
ЗАЯВНИК __________________________
(п.і.п.б., адреса) 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ: 
1. Відділ соціального забезпечення
_________________________________
(назва, адреса) 
2. Відділ РАЦС __________________
(назва, адреса)

Заява
про встановлення факту смерті 

             Я з "_" _____ 19_ р. перебувала в шлюбі з _____ (п.і.п.б.) 199_ р. чоловік (дружина) загинув(ла) за таких обставин: ____ (вказати обставини нещасного випадку або інші причини, що потягни за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт). Після смерті чоловіка (дружини) залишились діти (дитина) _____ (прізвище, ім'я, по батькові і рік народження дитини (дітей). Для отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника мені необхідно свідоцтво про смерть чоловіка (дружини), однак органи РАЦС відмовили мені в його видачі, посилаючись на відсутність висновку медичної установи. 
                Згідно з 256 - 258 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ: 

Встановити факт смерті ____ (п.і.п.б.) " __" ______ 19_ р. народження, місце народження ____, місце смерті ____, яка настала _______19__р. 
 

Додаток:

1. Висновок РАЦС про відмову в реєстрації смерті. 
2. Копія свідоцтва про шлюб. 
3. Докази, що підтверджують факт смерті, 
4. Квитанція про сплату державного мита. 
5. Копії заяви. 
 

                    Дата                                                                    Підпис


 

 

  До ________________ райнного суду 
Позивач: Особа1 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:______________,
в інтересах неповнолітньої: 
Особа3 (П.І.Б.), 1991 р.н. 
Відповідач: Особа2 (П.І.Б.), яка проживає за
адресою:___________________,
засоби зв'язку:_______________
Треті особи: Орнган опіки та піклування в особі
____________________________,
який знаходиться за адресою:___

Позовна заява
про зменшення розміру аліментів

             За рішенням _______ районного (міського) суду від "__" ________ 19__р. з мене утримуються аліменти на користь відповідача _______ (прізвище, ім'я та по батькові) на утримання дитини (дітей) _______ (їм 'я, число, місяць, рік народження дитини (дітей) в розмірі ______ частини заробітної плати. 
                Крім того, за рішенням ________ районного (міського) суду від "____" ________ 19_ р. з мене утримуються аліменти на користь відповідача _________ (прізвище, ім'я та по батькові) на утримання дитини (дітей) _____ (прізвище, ім 'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини дітей) в розмірі _____ частини заробітної плати. 
                 Утримувані з мене аліменти загалом становлять _______ мого заробітку, що перевищує встановлену законом частку . 
                 Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:  

                 Зменшити розмір аліментів, утримуваних з мене за рішенням ________ районного (міського) суду від "___" ____ 19__р. на користь відповідача _________ на утримання (прізвище, їм 'я та по-батькові) дитини (дітей)_______ (прізвище, їм 'я, по батькові, число, місяць та рік народження) до ______ частини заробітної плати щомісячно.

Додаток:  

1. Копії рішень судів. 
2. Довідка про заробітну плату. 
3. Квитанція про сплату державного мита. 
4. Копія позовної заяви. 

                      Дата                                                                            Підпис