flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Триває набір до складу присяжних Ананьївського районного суду Одеської області

08 лютого 2021, 14:02

ОГОЛОШЕННЯ!

До уваги мешканців Ананьївського району!

Триває набір до складу присяжних

Ананьївського районного суду

Одеської області

На підставі подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області від 15 січня 2021 року            № 2-158/21 та від 17 грудня 2020 року № 2-3812/20 щодо забезпечення формування та затвердження списку присяжних у кількості 9 осіб для Ананьївського районного суду Одеської області та з метою забезпечення здійснення належного судочинства на території Ананьївського району Одеською обласною радою формується список присяжних для Ананьївського районного суду Одеської області.

Особа, яка має намір бути внесеною до списку присяжних та  брати участь у здійсненні правосуддя (у визначених законом випадках), слід звернутись безпосередньо до Одеської обласної ради за адресою: пpocп. Шевченка, 4, каб. 410 (юридичне управління) тел.: (048) 718-93-07.

Для внесення до списку присяжних кандидат у присяжні мас подати заяву, написану власноруч, про внесення  до  списку  присяжних Ананьївського районного суду.

Заява про внесення до списку присяжних відповідного суду повинна містити інформацію щодо:

 • прізвища, ім’я та по батькові кандидата у присяжні;
 • постійного місця проживання в        межах        територіальної   юрисдикції відповідного суду;
 • довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та  сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна;
 • засобів зв’язку (робочі та особисті телефони, електронна пошта);
 • згоди особи бути присяжним відповідного суду;
 • відсутності обставин, що  унеможливлюють  його участь у здійсненні правосуддя.

Зразок заяви

До заяви додаються:

 

 • ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата). До ксерокопії паспорта громадянина України у формі  ID-картки  подається довідка про місце реєстрації;
 • документ, що підтверджує відсутність судимостей;
 • документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
 • згода на обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви щодо включення до списку присяжних Ананьївського районного суду Одеської області можуть подаватися рекомендації трудових колективів, громадських об’єднань правозахисної спрямованості та інші документи, що характеризують особисті якості кандидата у присяжні.

Довідкова інформація:

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій i статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятирічного віку i постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.

 

Не вноситься до списків присяжних громадяни:

 

 1. Визнані судом обмежено дієздатними a6o недієздатними.
 2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного.
 3. Які мають не зняту чи непогашену судимість.
 4. Є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
 5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.
 7. Особи, які не володіють державною мовою.

Особа, внесена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

 

Присяжний зобов’язаний:

 

 1. Справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати i вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад i правил судочинства;
 2. Дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.
 3. Виявляти повагу до учасників процесу.
 4. Не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати i закритого судового засідання.
 5. Виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

 

 

Гарантії прав присяжних:

 

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання.