Задати питання
flag Судова влада України

Парламентарям пропонують вкотре внести зміни в Господарський процесуальний кодекс України

19 лютого 2018, 08:34

До Верховної Ради був поданий проект Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України» щодо запровадження інституту преюдиційного запиту та уніфікації касаційного провадження (реєстр. № 8032 від 09.02.2018).

Відтак, пропонується доповнити процесуальне законодавство новим розділом – «Преюдиційне провадження», що визначатиме порядок розгляду преюдиційного запиту та положення щодо змісту та випадку постановлення судами першої або апеляційної інстанцій преюдиційного запиту.

Зокрема, суд першої або апеляційної інстанції, у випадках відсутності висновків або неоднакової практики касаційної інстанції щодо правовідносин, які є предметом розгляду, може прийняти ухвалу про звернення до Верховного Суду з клопотанням про надання висновку щодо застосування норми права.

Крім того, передбачається, що суд з урахуванням конкретних обставин справи зможе відступати від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду, проте повинен буде обґрунтувати таке рішення.

Також передбачаються технічні зміни до інших положень процесуального закону з метою забезпечення стандарту чіткості закону.

На думку авторів законопроекту, його прийняття пришвидшить судовий процес у випадку правової невизначеності, дозволить забезпечити єдність судової практики та передумови для належної реалізації права на справедливий суд.

 

 

З текстом законопроекту № 8032 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63469